1989 – Milano – Ottagono

Milano Gennaio 1989,

Nuovo Ottagono

 

nuovo Ottagono, 1nuovo Ottagono, 2 1nuovo Ottagono, 3Ottagono 1Ottagono 2Ottagono 3